Onze Commanderij

Zo begon het

In 1978, na het vol­gen van een wijn­cur­sus in de Fac­ul­ty Club, stak­en enkele liefheb­bers van wijn de kop­pen bij mekaar en besloten een wijn­proev­ers verenig­ing op te richt­en.

Op 31 mei werd de kan­di­datu­ur aan­vaard door de Beheer­raad van de Vlaamse Wijngilde.

In het A.C.-Motel in Hev­er­lee werd op zater­dag, 02 decem­ber 1978

Com­man­der­ij Leu­ven

plechtig geïn­stalleerd door Raf Eeck­hout, toen­ma­lig nation­aal voorzit­ter bijges­taan door Com­man­der­ij Brus­sel, onze peter.

Burge­meester Alfred Vansi­na werd er als eerste geïn­tro­n­iseerd tot Ere-gezel.

De Com­man­der­ij telde bij het begin 40 leden; Jef Van­den­brande werd eerste voorzit­ter en Miel Vinck, eerste wijn­meester.

Tij­dens de 42-jarige geschiede­nis van onze verenig­ing, met 42 kapit­tel­ban­ket­ten, 31 wijn­fes­ti­vals en meer dan 30 wijn­reizen, zijn tal van gen­odig­den, wijn­han­de­laren en wijn­pro­du­cen­ten, geïn­tro­n­iseerd als ere-gezel.

Bestu­ur

Voorzit­ter: Michèle Ver­meulen

Ere-voorzit­ters: Paul Del­col (†), Clement De Kon­inck (†) & Theo Ver­meulen

info@commanderijleuven.be