Lidmaatschap

Het lidgeld voor het 40e werk­jaar 2017–2018 bli­jft behouden op 100 € per per­soon.

Zoals vorig jaar zullen de degus­ta­ties en de algemene ver­gader­ing door­gaan in het ons onder­tussen vertrouwd Ont­moet­ings­cen­trum ’t Celesti­jn­t­je – Celesti­j­nen­laan 19 – 3001 Hev­er­lee.

De leden wor­den ver­zocht om telkens min­i­mum 3 proe­fglazen mee te bren­gen.
Alle leden ont­van­gen een 10-tal dagen op voor­hand een uitn­odig­ing per e-mail voor deze activiteit­en.

Hier kun­nen nieuwe leden zich aan­melden.

Alle velden zijn ver­plicht !

Naam:

Voor­naam:

Email:

GSM: (enkel cijfers)

Geboorte­da­tum:

Type deze code over in het veld er onder: captcha

info@commanderijleuven.be