Lidmaatschap

Het lidgeld voor het 42e werk­jaar 2019–2020 bedraagt € 125,00 per per­soon en € 90,00 voor leden geboren na 31 augus­tus 1984.

Zoals vorig jaar zullen de degus­ta­ties en de algemene ver­gader­ing door­gaan in het  Ont­moet­ings­cen­trum ’t Celesti­jn­t­je – Celesti­j­nen­laan 19 – 3001 Hev­er­lee.

De leden wor­den ver­zocht om telkens min­i­mum 3 proe­fglazen mee te bren­gen.
Alle leden ont­van­gen een 10-tal dagen op voor­hand een uitn­odig­ing per e-mail voor deze activiteit­en.

Nieuwe leden zich aan­melden via info@commanderijleuven.be