Data proeverijen werkjaar 2014–2015

  • Proev­er­i­jen: 4 okto­ber 2014, 18 okto­ber 2014, 15 novem­ber 2014, 6 decem­ber 2014, 7 feb­ru­ari 2015 en 25 april 2015.
  • 37ste Kapit­tel­ban­ket: 25 jan­u­ari 2015 (enkel voor leden).
  • 31ste Wijn­fes­ti­val: 14 en 15 maart 2015.
  • Wijn­reis: mei 2015 (enkel voor leden).
  • Algemene ver­gader­ing: 6 juni 2015 (enkel voor leden).