Contact

Michèle Ver­meulen — Voorzit­ter

André Beuck­e­laere — Sec­re­taris

Marc Bils — Wijn­meester

Philip Hot­telet — Pen­ning­meester

info@commanderijleuven.be