Agenda

Data van de degus­ta­ties:

05.10.2019 Intro­duc­ti­etast­ing nieuw bestu­ur

16.11.2019 Alger­i­je

14.12.2019 Ter­ra Alta

18.01.2020 Sicil­ië

15.02.2020 Sher­ry

21.03.2020 Grieken­land

Gas­ten en/of geïn­ter­esseer­den zijn op de degus­ta­ties welkom ten­z­ij anders ver­meld. Hier­voor vra­gen we een ver­goed­ing afhanke­lijk van de aard van de proev­er­ij. Informeer voor inschri­jv­ing en kost­pri­js via: info@commanderijleuven.be .

Wijn­reis:

De wijn­reis naar Mosel Saar Ruw­er zal door­gaan van don­derdag 23 april 2020 tot en met zondag 26 april 2020.

Kapit­tel­ban­ket:

Het kapit­tel­ban­ket zal door­gaan op zater­dag 16 mei 2020 ‘s avonds.

Algemene Ver­gader­ing.

Gaat door op zater­dag 13 juni 2020 in ’t Celesti­jn­t­je (alleen voorzien voor leden).

Nationale Activiteiten

24 novem­ber 2019 : Aula Vini, Rio­ja (locatie nog niet gek­end)

26 jan­u­ari 2020 : Feest Vlaamse Wijngilde, Cahors — De Lozen Boer, Lochristi

22 maart 2020 : Ken-Wijn wed­stri­jd — Com­man­der­ij De Man­del, Roe­se­lare

05 april 2020 : Aula Vini, Piemonte — De Lozen Boer, Lochristi

16 en 17 mei 2020 : De Wijn­ronde, Chablis

Het mag­a­zine “Ken Wijn” wordt tweemaal per jaar aan de leden over­handigd.