Agenda

Commanderij Leuven

8 okto­ber 2016 — Roséwi­j­nen. Pre­sen­tatie Marc Van Segh­broeck.
12 novem­ber 2016 — Cham­pag­ne. Pre­sen­tatie Jan Scheve­neels.
17 decem­ber 2016 — Duit­se wij­nen.
22 jan­u­ari 2017 — Kapit­tel­ban­ket. Restau­rant Hof Ter Hul­st in Hul­shout.
25 feb­ru­ari 2017 — Slow Wines. Pre­sen­tatie Michèle Ver­meu­len.
25 maart 2017 — Ver­rass­ings­de­gus­ta­tie. Pre­sen­tatie Vivant De Bondt.
22 april 2017 — Wijn en de zee. Pre­sen­tatie J.Govaerts & I.De Put­ter.
1–5 mei 2017 — Wijn­reis naar de noordelijke Bour­gogne (Frankrijk).
10 juni 2017 — Algemene ver­gader­ing (enkel voor leden).

Nationale Activiteiten

sep­tem­ber 2016 — Wij­nen Bode­gas Baig­or­ri Span­je.
13 novem­ber 2016 — Nationale Proeven voor meester- en groot­meester wijn­proev­er.
4 decem­ber 2016 — Nationale degus­ta­tie Grands Crus de Saint Emil­lion.
12 feb­ru­ari 2017 — Feest van de Vlaam­se Wijngilde met als the­ma “Loire”.
12 maart 2017 — Ken Wijn-wed­stri­jd.
25 mei 2017 — Wijn­ron­de van Vlaan­deren.

Het pres­tigieuze mag­a­zine “Ken Wijn”, uit­ge­groeid tot een icoon inza­ke pub­li­caties over wijn in Vlaan­deren, wordt tweemaal per jaar aan de leden gratis ter hand gesteld.