Home

Commanderij Leuven

“Deskundig wijnproeven onder vrienden”

Commanderij Leuven is een vereniging van en voor wijnproevers opgericht in 1978 en aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde. De Commanderij is aan haar 39ste werkings- of kapitteljaar toe en telt 52 leden.

De doelstellingen van de Vlaamse Wijngilde zijn drieërlei. Het creëren van een forum voor wijnpraktijk met een educatieve opdracht, het bevorderen van de internationale uitstraling van de gilde en het ondersteunen en begeleiden van de 45 commanderijen in hun regionale werking. De Vlaamse Wijngilde geeft tevens het prestigieuze tijdschrift “Ken Wijn” uit.

De kernactiviteit van de Commanderij Leuven is het organiseren, tijdens het kapitteljaar, van een aantal degustaties die in het teken staan van een druivenras, regio, domein, enz…

Tijdens het jaarlijks Kapittelbanket worden leden, die de nodige proeven hebben afgelegd, geïntroniseerd tot gezel, meester of grootmeester wijnproever.

Jaarlijks kunnen de leden deelnemen aan een meerdaagse wijnreis. Dit jaar is de bestemming de noordelijke Bourgogne.

De nationale activiteiten die het nationaal bestuur van de Vlaamse Wijngilde organiseert staan uiteraard ook open voor onze leden. Hier vermelden wij speciaal het Feest van de Vlaamse Wijngilde, de nationale degustaties van uitzonderlijke wijnen uit specifieke wijnregio’s, het promoten van de Belgische wijnen via “De (wijn)Ronde van Vlaanderen” en het inrichten en organiseren via de commanderijen van opleiding voor wijnliefhebbers.

In algemene bewoordingen kan men stellen dat bij de Commanderij Leuven, onder vrienden wordt genoten van speciale of uitzonderlijke wijnen,dit met de bedoeling de kennis van wijn te vergroten. Tevens worden de jonge leden begeleid, gemotiveerd en opgeleid om via praktijkervaring hun inzicht in de wijnwereld uit te breiden.

Marc Matthys